We Are Family- 

Fordi vi mennesker hører sammen 

Vi mennesker hører sammen! Vi er alle forbundet med hverandre, og kan ikke leve uten hverandre. Selv om det kan være vanskelig å leve sammen til tider...

Familie kan være venner, kjernefamilie,  en eller to voksne, ingen barn, flere barn... Men alle trenger å høre sammen med noen og føle seg som en del av noe større enn seg selv.  

Spesielt barn er sårbare og helt avhengig av andre for å overleve. Og sår fra barndommen tar vi ofte med oss gjennom livet. Og det kan skape problemer for oss, i samliv, og for barna våre. 

We Are Family ønsker å hjelpe mennesker å ta vare på seg selv, kommunisere bedre med seg selv. For da tar vi også vare på og kommuniserer bedre med andre. Og når de voksne rundt har det bra, vil barn føle seg trygge og kunne utvikle seg til robuste, empatiske mennesker som tør å være seg selv.