Veiledning 

med Cecilie Hillesøy

Fordi jeg brenner for at alle barn skal ha en god barndom og oppvekst

Jeg veileder foreldre, barnehager og skoler.

Min utdannelse som veileder er basert på Famlab og PLS- positive læringsspiraler og Problemløsning gjennom samarbeid (Ross Greene).  Du kan lese mer om dette her.  Jeg har også kursing i EFST (Emosjonsfokusert foreldreveiledning). 

Om du bor langt unna, eller det er enklere for deg, har vi veiledningssamtalene på zoom. 


Jeg har utdannelse og erfaring med barn med sjeldne diagnoser, skolevegring, evnerike barn.  Jeg har også kompetanse på lovverk og støtteapparatet rundt barnet og kan veilede ift hvilke instanser som har hvilket ansvar og hvordan man best kan navigere i hjelpesystemet, og få oversikt og struktur. Jeg kan også delta i som en ressurs i vanskelige møter med støtteapparatet. 

Kurs fysisk og online 

Jeg ønsker å videreformidle det jeg selv har lært og ikke klarer meg uten. Og jeg har derfor utviklet ulike kurs som jeg holder fysisk hos barnehager/skoler, eller online.

Tema kan være følelser, grensesetting, reguleringsstøtte osv.
Ta kontakt for mer informasjon: cecilie@wearefamily.no

Priser veiledning:

1 time (60 min): kr: 700

Første time kan være opptil 90 min.

Pakkepris 5 timer: kr: 2900